Agenda Competiției


 

Vineri 2iulie

Ora 20:00  Ședința tehnică – este permisă prezența căpitanilor echipelor înscrise la TOR 2019. Prezența nu este obligatorie, însă aici se vor prezenta informații importante legate de traseul de concurs, probe, recomandări pentru siguranța parcurgerii traseului, ș.a. Tot aici se vor preda și mapele de concurs, unde o să aveți materiale importante pentru intrarea în concurs (fișele echipelor, hărțile, legitimațiile, ș.a.)


 

Sâmbătă 2iulie

Ora 07:00 – Start TOR 2019 – din Tabăra de Bază

Prezența la start este obligatorie. În cazul în care sunt echipe care încep concursul din alt loc decât punctul de start/finish, acestea vor fi descalificate.

Ora 19:00Terminarea timpului limită.Ca de obicei, o să aveți la dispoziție 12 ore pentru a parcurge traseul și a intra la cât mai multe probe. La terminarea timpului limită toate echipele trebuie să fie înapoi la punctul de start/finish și să predea fișele de concurs pentru validarea parcurgerii traseului. Depășirea timpului limită cu până la 30 minute atrage după sine o penalizare în puncte, iar cuantumul acesteia va fi comunicat în cadrul ședinței tehnice. 

Depășirea timpului limită cu mai mult de 30 minute duce la descalificarea echipei.

Ora 20:30 – Cina TOR– la servirea mâncării făcute la ceaun sunt invitați toți concurenții (pe baza tichetelor primite în mapa de concurs), precum și arbitrii și volunTORii acestei ediții. 

Conform rezultatelor sondajului făcut, balanța a înclinat decisiv (85%) spre petrecerea unui timp împreună atât arbitrii cât și concurenții pentru a împărtăși experiențele de peste zi la un foc de tabără pe fundal de muzică la volum cât să nu deranjeze pe cei care doresc poate să se și odihnească. Dacă există persoane care știu și vor să cânte la chitară (sau alte instrumentea), sunt binevenite în jurulfocului!


 

Duminică 2iulie

 

Ora 10:00 – festivitatea de premiere TOR 2019

Vom felicita participarea tuturor echipelor la ediția a 9-a TOR-ului, iar 3 echipe vor avea ceva mai multe emoții decât toți ceilalți!

La finalul festivității de premiere o să facem tradiționala poză de grup împreună cu arbitrii volunTORi

Ora 11:30 – 13:00 – Strângerea taberei de corturi și eliberarea zonei de camping.